سیستم هیدرولیکی ذخیره آب در کره جنوبی

در کره جنوبی، آب باران از طریق یک سیستم هیدرولیکی ذخیره می شود تا بعد بتواند خیابان ها را تمیز کند! 

Related Posts
با علم اینگونه به انسانها خدمت کنیم
کمپانی «LifeStraw» فیلترهای آبی تولید کرده که به وسیله آن هرگونه آب را میتوان با تصفیه 99.9% نوشید
READ MORE
چهار اصل پیشنهادی برای مقابله با  ورشکستگی آبی ایران
DARE : شهامت داشته باش ١- تنوع اقتصادی را افزایش بده ٢- با وضعیت جدید سازگار شو ٣- آگاهی را بالا ببر ۴- کشاورزان را توانمند کن
READ MORE
گفت‌وگو با مجتبی شوریان درباره مبنای علمی پایان یافتن منابع آبی ایران تا ۵۰ سال آینده
ـ منابع آبی ترکیبی از منابع سطحی مثل روان‌آب‌ها و منابع زیرین مانند سفره‌های زیرزمینی است. ایران خشک و گرم این روزها البته مثل تمام ادوار گذشته‌اش در مخمصه بدی است. ...
READ MORE
با علم اینگونه به انسانها خدمت کنیم
میزان مجموع بارش سالیانه در نقاط مختلف ایران
چهار اصل پیشنهادی برای مقابله با  ورشکستگی آبی
کدام استان‌ها درگیر خشکسالی شدید هستند؟
هر وقت ماشینتون رو دم در با شلنگ
میزان مصرف آب هر فرد در هر
گفت‌وگو با مجتبی شوریان درباره مبنای علمی پایان
گرمایش جهانی از اواسط قرن نوزدهم تاکنون
درحالیکه در کالیفرنیا به علت خشکسالی از آبیاری
به صورت متوسط در هر فصل چقدر بارش

By | ۱۳۹۷-۱۲-۲۵ ۱۳:۲۵:۰۷ +۰۰:۰۰ اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۷|اخبار فضای مجازی|