Monthly Archives: بهمن ۱۳۹۷

سرانه مصرف آب ایران ۷۰ لیتر بالاتر از استانداردهای جهانی

By | ۱۳۹۷-۱۱-۶ ۱۵:۲۷:۳۲ +۰۰:۰۰ بهمن ۶ام, ۱۳۹۷|اخبار فضای مجازی|

میانگین سرانه مصرف آب شرب در ایران در حالی حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ لیتر در شبانه روز است که در مقایسه با سرانه مصرف آب در جهان حدود ۷۰ تا ۸۰ لیتر بیشتر است

با صرفه‌جويي در «آب مجازي» مي‌توان ذخاير و منابع آبي موجود در كشور را مديريت كرد.

By | ۱۳۹۷-۱۱-۶ ۱۵:۱۲:۰۴ +۰۰:۰۰ بهمن ۶ام, ۱۳۹۷|اخبار فضای مجازی|

برای دیدن فیلم اینجا کلیک نمایید.

تنش آبی در ایران

By | ۱۳۹۷-۱۱-۶ ۱۵:۰۳:۰۷ +۰۰:۰۰ بهمن ۶ام, ۱۳۹۷|اخبار فضای مجازی|

طبق منابع جهانی ايران در ميان پرتنش‌ترين كشورها به لحاظ آب می‌باشد. تنشِ آبی به وضعیتی گفته می‌شود که برداشت آب بيش از منابع طبيعی ا‌ست