Loading...
درباره ما ۱۳۹۸-۱۲-۲۱ ۰۹:۲۷:۵۷ +۰۰:۰۰

درباره ما :

كشور ايران به دليل كمبود ريزشهاي جوي (بطور متوسط 230 میلیمتر در سال) و همچنین نامناسب بودن پراكنش زماني و مكاني آن در زمره كشورهاي نيمه خشك و خشك جهان قراردارد. مضاف برآن رشد روز افزون جمعيت و كاهش سرانه آب،گسترش شهر نشيني و توسعه بخشهاي كشاورزي و صنعت، پديده هاي اكوسيستمي، كاهش منابع تجديد شونده آب و … باعث گرديده دست اندركاران بخش آب توجه ويژه‌اي به كنترل مصرف آب و استفاده بهينه از آن معطوف دارند. استان تهران و کلانشهر تهران بدلیل وجود صنایع مهم ، مراکز اداری و تجاری بزرگ و بعنوان قطب اول جمعیتی کشور نیز بنا به دلایل متعدد توسعه ای و مهاجرپذیربودن در معرض کمبود و محدودیت منابع آب شیرین قرار دارد و با کاهش سهم سرانه آب تجدید شونده به ازای هر نفر به کمتر از 300 مترمکعب برای هر نفر ریال معادل بحران مطلق آبی گزینه ای بغیر از مدیریت مصرف را برای انتخاب ندارد. با عنایت به تجارب گوناگون و گرانبهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مقوله مدیریت مصرف آب و نحوه گذر از بحران های آبی این پرتال با اهداف ذیل طراحی و ارایه شده است :

  • افزایش ظرفیت اجتماعی و سواد آبی جامعه

  • افزایش دانش عمومی همه دست اندرکاران بخش آب – افزایش سواد آبی

  • فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

  • ارائه روش های بهینه سازی مصرف آب در بخش مختلف

  • بحث و تبادل نظر

  • معرفی روش های گوناگون مدیریت مصرف آب

  • ارایه راهکارهای مفید

این سایت تخصصی قصد دارد تا ضمن به اشترک گذاری مطالب، تجارب، مقالات، کتب، فیلم های آموزشی و موضوعات مفید نقش موثری در بهینه سازی مصرف در تمامی عرصه ها و سطوح جامعه را ایفا نماید.

تیزر معرفی وب سایت

اعضای تیم

این سایت توسط افراد تیم ذیل طراحی و پشتیبانی علمی و فنی می گردد.

صادق یونسلومدیر دفتر مدیریت مصرف و مطالعات کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان تهران
مدیر سایت (پشتیبان علمی سایت)
الهام فراهانیرئیس گروه آب بدون درآمد دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان تهران
طراح و مجری سایت