انیمیشن و فیلم ها با موضوع بحران آب

انیمیشن و فیلم ها با موضوع بحران آب ۱۳۹۸-۳-۳۰ ۲۱:۴۲:۲۳ +۰۰:۰۰

با رایت کلیک بر روی تصاویر و انتخاب گزینه ….Save Link As می توانید فیلم ها را دانلود نمایید

فروچاله ها

بحران آب در جهان

کمبود جهانی آب

بحران آب در جهان

بحران آب در جهان

بحران آب در جهان

بحران آب در جهان

جلوی جنگ آب را بگیریم

بلای فرونشست

دستگاه خودپرداز آب دیگر شوخی نیست

اهميت آب و حفظ منابع آب

سازگاری با کم آبی

فرونشست زمین در ایران بر اثر خشکسالی

How long can you go without clean drinking water?

بحران آب در ایران

قصه غم انگیز آب در ایران