کتابهای مرتبط با کم آبی و مدیریت مصرف

کتابهای مرتبط با کم آبی و مدیریت مصرف ۱۳۹۹-۴-۹ ۱۰:۱۰:۲۴ +۰۰:۰۰

برای دانلود بر روی نام  کتاب کلیک نمایید.

ردیف

نام کتاب

نام مؤلف / انتشارات

رده سنی

1

کتاب آموزشی آب و زندگی (1) – کتاب کار

صادق یونسلو

پیش دبستانی و اول ابتدایی

2

چهل روش صرفه جویی در مصرف آب

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

عمومی بزرگسال و مهندسین

3

کتاب آموزشی آب و زندگی (2 و 3) – کتاب کار

صادق یونسلو

دوم ابتدایی تا چهارم دبستان

4

Urban Water Cycle Modelling and Management

MDPI

عمومی بزرگسال و مهندسین

5

کتاب آموزشی آب و روشهای صحیح مصرف

صادق یونسلو

پنجم دبستان تا اول راهنمایی

6

حقوق آب_جلد اول

مرتضی سرمد

عمومی بزرگسال و مهندسین

7

A Water Conservation Guide for Commercial, Institutional and Industrial Users

New Mexico Office of the State Engineer

عمومی بزرگسال و مهندسین

8

کتاب روشهای بهینه سازی مصرف آب در اجرای قانون هدفمندی

صادق یونسلو

عمومی بزرگسال

9

عدالت اجتماعی و آب

محمد ارشدی

عمومی بزرگسال و مهندسین

10

کتاب اصلاح الگوی مصرف آب. چرا؟ و چگونه!

صادق یونسلو

ائمه جماعات، دبیران مدارس، ادارات و بزرگسالان

11

زندگی با کم آبی

دیوید زت لند

عمومی بزرگسال و مهندسین

12

بهینه سازی مصرف آب

صادق یونسلو

ائمه جماعات، دبیران مدارس، ادارات و بزرگسالان

13

حقوق آب_جلد دوم

مرتضی سرمد

عمومی بزرگسال و مهندسین

14

راهنمای استفاده از آب خاکستری برای مصارف غیرآشامیدنی

صادق یونسلو

عمومی بزرگسال و مهندسین

15

حقوق آب_جلد سوم

مرتضی سرمد

عمومی بزرگسال و مهندسین

16

WaterSense at Work

EPA

عمومی بزرگسال و مهندسین

17

توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب

دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو

عمومی بزرگسال و مهندسین