مقالات و اسناد فنی آب بدون درآمد

مقالات و اسناد فنی آب بدون درآمد ۱۳۹۷-۱۲-۶ ۱۵:۴۰:۳۸ +۰۰:۰۰

آخرین مقالات و اسناد فنی در خصوص آب بدون درآمد به شرح ذیل می باشند:

برای دانلود بر روی نام مقاله کلیک نمایید.

ردیف

نام کتاب

سال انتشار

نام مؤلف

1

The Steps of a Water Main Repair

Calgary University

2

What Can Cause Water Main Breaks

Calgary University

3

چالش های کاهش آب بدون درآمد در کشورهای در حال توسعه 

2006

بانک جهانی

4

راهنمای تلفات آب و کاهش هدررفت آب

2016

Michel Vermersch و همکاران

5

Why Is Non-revenue Water So High in So Many Cities

2011

کشور اسپانیا

6

فصلنامه تخصصی و پژوهشی آب بدون درآمد و مدیریت مصرف

1395

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

7

Performance Based NRW Reduction Contracts

PBIAF

8

فرمول محاسبه تلفات واقعی و ظاهری آب

9

Are there Alternatives to the DMA

2010

Malcolm Farley

10

The Effect of Pressure On Leaks In Water Distribution Systems

2004

J.E. van Zyl

11

   The Project For Improvement of Non Revenue Water Reduction Capacity in Solomon Islands

2016

  Japan

12

CyberSecurity for Water Utility

2018

ABB

13

Design Criteria and Specifications for Water Mains and Appurtenances

2014

 Board of Public Utilities, City of Tullahoma, Tennessee

14

Water Loss and Acoustic Leak Technologies – Then and Now

2018

James Fisher

15

Water & Sewer Design & Construction Specifications

2018

Florida

16

Hazard Resilience Evaluation of US Pipe Ductile Iron

2016

Cornell University

17

نحوه محاسبه حجم و دبی آب نشت شده از ترک و شکستگیها در لوله و همچنین میزان آب مصرف شده برای شستشوی شبکه 

2018

دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده

18

نرخهای تبدیل برف به آب

2018

19

شاخص های عملکردی آب بدون درآمد

2018

lambert و همکاران

20

مدیریت اقتصادی نشت یابی

2018

شهاب هاشمی و همکاران

21

راهبردها و نظام قیمت گذاری آب شهری در اسپانیا

2018

مسعود خشائی و همکاران

22

ردپای آب : راهگشا یا مانع؟

1397

اندیشکده تدبیر آب ایران