مقالات و اسناد فنی کم آبی و مدیریت مصرف آب

مقالات و اسناد فنی کم آبی و مدیریت مصرف آب ۱۳۹۷-۱۲-۲۵ ۱۵:۴۶:۰۴ +۰۰:۰۰

آخرین مقالات و اسناد فنی در خصوص مدیریت مصرف آب به شرح ذیل می باشند:

برای دانلود بر روی نام مقاله کلیک نمایید.

ردیف

نام کتاب

سال انتشار

نام مؤلف / انتشارات

1

راهنمای مدیریت مصرف آب

1388

شرکت راهدان سما

2

ارزیابی صرفه جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده از قطعات کاهنده آب

1386

احمد ملکی و همکاران

3

راهنمای مدیریت تقاضا (مصرف) در سیستم آب و فاضلاب

1386

دفتر نظارت بر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آبفای کشور

4

مدیریت مصرف آب شرب ( صد نکته)

1386

دفتر نظارت بر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آبفای کشور

5

روش های بهینه مصرف آب

دفتر نظارت بر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آبفای کشور

6

راهنمای استفاده از آب خاکستری برای مصارف غیرآشامیدنی

1396

صادق یونسلو

7

Customer High Water Consumption Investigation Checklist

Calgary University

8

عوامل موثر بر مدیریت آب شهری

1397

مسعود خشائی

9

خشکسالی اقتصادی-اجتماعی ایران: چالشهای یک ملت ورشکسته آبی

1396

کاوه مدنی و همکاران

10

Increasing Water Efficiency in California’s Commercial, Industrial, and Institutional (CII) Sector

2009

NRDC

11

اصول اقتصادی قيمت گذاري آب شهري

1397

دکتر سید حسن سجادی فر

12

TOKYO WaterWorks Innovation Projects

2017

Japan

13

طرح ملي سازگاري با كم آبي در ايران

2018

محسن مسگران  و پويا آزادي

14

مصارف آب در بخش مسکونی

2016

Water Research Foundation

15

گزارش میزگرد تخصصی مديريت مصرف برگزار شده در اولین همايش مدیریت مصرف 96

1396

16

بررسی آخرین وضعیت آب شرب درکشور_ تنش آبی 1400

1397

مرکز پژوهشهای مجلس

17

برنامه ملی سازگاری با کم آبی

1397

امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه بودجه کشور