شیرهای الکترونیکی هوشمند

شیرهای الکترونیکی هوشمند ۱۳۹۷-۷-۱۴ ۱۲:۰۹:۰۴ +۰۰:۰۰

شيرهاي الکترونيکي هوشمند شيرهايي هستند كه به حسگر چشمي مجهز بوده و بدون تماس دست قادر به قطع و وصل جريان آب مي‌باشند. بدين لحاظ از قابليت بهداشتي بودن بالايي برخوردار است. اين شيرها از قابليت صرفه جويي تا 70 درصد در مصرف آب و انرژي در مقايسه با شيرهاي معمولي برخوردارند.