شیرهای فشاری

شیرهای فشاری ۱۳۹۷-۵-۲۸ ۱۳:۰۶:۰۵ +۰۰:۰۰

شيرهاي فشاري قطع اتوماتيک زماندار

ساز و كار عملكرد اين شيرها به گونه اي كه پس از فشار آوردن بر روي دسته شير، جريان آب براي مدت زمان مشخصي مثلاً 5، 10 و 15 ثانيه برقرار شده و پس از آن توسط مغزي (Cartridge) ويژه‌اي بالا آمده و به صورت خودكار جريان آب قطع مي شود و براي برقراري مجدد جريان، دسته شير بايد مجدداً فشرده شود. استفاده از اين شيرها براي كليه مكان هاي عمومي اعم از ادارات، پادگان ها، مساجد، مدارس، ايستگاه هاي راه آهن، ترمينال ها، فرودگاه ها، رستوران‌ها، و … بسيار موثر بوده، و قابليت صرفه‌جويي در مصرف آب به ميزان 60 درصد را دارا مي‌باشند. اين شيرها ضمن صرفه‌جويي در مدت زمان استفاده، از بازماندن شيرهاي آب نيز جلوگيري مي‌كند. در شكل 2-9 نمونه‌هايي از اين شير نشان داده شده است.