شیرهای ترموستاتی

شیرهای ترموستاتی ۱۳۹۷-۶-۲۴ ۱۵:۳۰:۳۷ +۰۰:۰۰

طبق بررسي هاي انجام گرفته مشخص شده كه عمده مصرف و اتلاف آب در حمام‌ها و روشويي‌ها بخصوص در زمستان مربوط به تنظيم دماي مطلوب آب در مواقع شستن دست ها و استحمام است، لذا جهت كاهش مصرف آب در اين مواقع، شيرهاي جديد ترموستاتيك كه توان تنظيم دماي آب با يك اهرم و تنظيم ميزان جريان با اهرم ديگر را دارند. در بازار عرضه گرديده كه مي‌توانند در كاهش مصرف آب بسيار موثر باشند.