استاندارهای شیرآلات بهداشتی

استاندارهای شیرآلات بهداشتی ۱۳۹۷-۷-۱۰ ۱۶:۲۳:۲۰ +۰۰:۰۰

آخرین استانداردهای به روز شیرآلات بهداشتی قابل دانلود به شرح ذیل می باشند:

برای دانلود بر روی شماره استانداردها کلیک نمایید.

ردیف شرح استاندارد شماره استاندارد ملی شماره استاندارد بین المللی دبیر تدوین
1 آبفشان (پرلاتور) 6678 EN246 سعید بخشنده
2 شيلنگ دوش حمام 6681 EN1113 صادق یونسلو
شیر الکترونیکی هوشمند 14122 EN15091 صادق یونسلو
4 اصلاحیه شیر الکترونیکی هوشمند 14122 EN15091 صادق یونسلو
5 آبشویه (فلاش تانک) 14901 BS1125 امید کاشی
6 سردوش حمام 6680 EN1112  صادق یونسلو
7 شیر قطع خودکار 13766 BSEN816  صادق یونسلو
8 شیر مخلوط اهرمی مکانیکی 6679 EN817  صادق یونسلو
9 شیلنگ های قابل انعطاف 14837 EN13618  صادق یونسلو