ضرب المثلهای آب

ضرب المثلهای آب ۱۳۹۷-۷-۱۴ ۱۵:۱۹:۱۹ +۰۰:۰۰

ضرب المثلهای مرتبط با آب

1- «آب از دستش نمی‌چکه.»
2- «آب از سرچشمه گل‌آلوده.»
3- «آب از آب تکان نمی‌خوره.»
4- «آب از سرش گذشته.»
5- «آب پاکی روی دستش ریخت.»
6- «آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم.
7- «آب را گل‌آلود می‌کنه که ماهی بگیره.»
8- «آب را باید از سرچشمه بست.»
9- «آب زیر پوستش افتاده.»
10- «آب که یه جا بمونه، می‌گنده.»
11- «آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه صد نی.»
12- «آب که سر بالا می‌ره، قورباغه ابوعطا می‌خونه.»
13- «آب نمی‌بینه و گرنه شناگر قابلیه.»
14- «آبشان از يک جوي نمي رود.»
15- «آبی از او گرم نمی‌شه.»
16- «از آب کره می‌گیره.»
17- «از آب گذشته‌است.»
18- «استخری که آب نداره، این همه قورباغه می‌خواد چه کار؟»
19- «افتادگی آموز اگر طالب فیضی * هرگز نخورد آب زمینی که بلند است»
20- «اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره.»
21- «اگر چاه آب ندارد، برای مقنی نان دارد.»
22- «باید گذاشت در کوزه آبش را خورد.»
23- «بز گر از سر چشمه آب می‌خوره.»
24- «جایی نمی‌خوابه که آب زیرش بره.»
25- «خوشا چاهی که آب از خود بر آرد.»
26- «دسته گل به آب داده.»
27- «دنیا را آب ببره او را خواب میبره.»
28- «ز آب خرد، ماهی خرد خیزد نهنگ آن به که با دریا ستیزد»
29- «سبوی نو آب خنک دارد.»
30- «عاقل به کنار آب تا پل می‌جست دیوانه پا برهنه از آب گذشت.»
31- «کور کور را میجوره آب گودال را.»
32- «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره.»
33- «کوزه نو دو روز آب را سرد نگه میداره.»
34- «ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه‌است.»
35- «نون اینجا آب اینجا؛ کجا بروم به از اینجا؟»
36- «نون بدو، آب بدو، تو به دنبالش بدو.»
37- «نونت را با آب بخور منت آبدوغ نکش.»
38- «هر سرکه‌ای از آب، ترش‌تره.»